Galindia Mazury

Czy to cud natury?

Bentonite liner

Bentonite liner

Typy geokompozytów oraz ich zastosowanieGeokompozyty to materiały złożone z minimum dwóch faz: jednej mineralnej (np. piasek, żwir, glina) oraz jednej organicznej (np. polietylen, polipropylen). Każdy taki geocomposite służy do poprawy właściwości fizycznych oraz mechanicznych gleby bądź skały. Typy geokompozytów to pomiędzy innymi:

Geokompozyty filtracyjne - służą do oczyszczania wód powierzchniowych oraz podziemnych. Ich budowa składa się z warstwy filtracyjnej (np. piasku) oraz warstwy geowłókniny, która zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz utratą kształtu.

Geokompozyty drenażowe - służą do odprowadzania wody z obszarów zalewowych bądź podnoszenia poziomu wód gruntowych. Ich budowa składa się z warstwy drenażowej (np. żwiru) albo geowłókniny, która zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz utratą kształtu.

Geokompozyty izolacyjne - służą do izolowania termicznie oraz akustycznie budowli bądź urządzeń. Ich budowa składa się z warstwy izolacyjnej (np. wełny mineralnej) oraz geowłókniny, która zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz utratą kształtu.

Geokompozyty erozyjne - służą do ochrony przed erozją wodną oraz wiatrową. Ich budowa składa się z warstwy erozyjnej (np. maty z piasku) oraz geowłókniny, która zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz utratą kształtu.

Read More